Meer informatie?

Neem contact op met Kwaliteit in Praktijk en vraag naar Menno Bouman. Hij beantwoordt graag al uw vragen.
Kwaliteit in Praktijk

Kwaliteit


Is uw organisatie in staat diensten en producten te leveren met een gegarandeerde constante kwaliteit? En kunt u dit vooraf aantonen? Kunt u uw kwaliteitsdiensten en -producten altijd op tijd leveren? Bent u in staat uw diensten en producten constant te verbeteren?

Uw huidige en toekomstige afnemers zullen deze vragen steeds vaker stellen. Heeft u in deze gevallen een beter antwoord dan ‘Wij verkopen nooit nee’?

Steeds meer afnemers stellen kwaliteitseisen zoals die in kwaliteitsnormen en -standaarden zijn vastgelegd. Ook uw organisatie kan daaraan voldoen.

Ingewikkeld?
Valt mee, met gezond verstand komt u een heel eind.

Kost veel te veel tijd?
Betrek uw mensen erbij en u bespaart tijd.

Kost zeker handenvol geld?
Hoeft niet en u verdient het door de bereikte efficiëntie zeker terug.

Structuur volgens een kwaliteitsmanagementsysteem

Een kwaliteitssysteem moet een organisatie toegevoegde waarde bieden. Het gaat om praktische systemen waar uw organisatie en uw klanten wat aan hebben. Geen complexe administratieve organisatie maar op de eisen en wensen van de afnemer afgestemde processen. Als model voor een kwaliteitsmanagementsysteem kan de ISO 9001 serie, het HKZ certificatieschema of een branchespecifieke norm daarbij helpen.

ISO9000 / ISO 9001

De ISO 9000-serie is sinds de jaren negentig uitgegroeid tot de bekendste standaard norm op het gebied van kwaliteitszorg. Alle gangbare normen zijn afgeleid van de ISO 9000 serie. De norm ISO 9001 bestaat uit een aantal eisen waaraan een organisatie dient te voldoen. Deze eisen zijn zo opgesteld, dat ze de processen in de organisatie inzichtelijk en beheersbaar kunnen maken. Het ISO 9001 certificaat wordt daarom steeds vaker door klanten geëist om de zekerheid te hebben dat een toeleverancier zich aan gemaakte afspraken houdt.

In de ISO 9001 staat uw klant, en haar behoeften en verwachtingen, centraal. Het is echter de kunst om uw kwaliteitszorgsysteem zo in te richten dat u in staat bent snel te kunnen anticiperen op de steeds veranderende eisen en wensen van uw klanten. Het voordeel van een kwaliteitssysteem is dus tweeledig: het geeft vertrouwen naar de klant, én het verhoogt de efficiëntie van uw organisatie.

HKZ-keurmerk

In de zorg is de ‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector’ (HKZ) een begrip en staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. Het betreft kwaliteits- en veiligheidsnormen voor ruim 30 branches, waaronder apotheken, tandartsen, fysiotherapeuten, kinderdagverblijven en GGZ.

Een organisatie die voor het HKZ-keurmerk in aanmerking komt heeft intern de zaken goed op orde, werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening en stelt de cliënt centraal.

De praktijk

Een kwaliteitsmanagementsysteem moet gezien worden als een middel om de organisatie van uw bedrijf of instelling op gestructureerde wijze in te richten. Kwaliteit in Praktijk hecht veel waarde aan de missie en visie van een bedrijf of instelling dat als uitgangspunt dient voor de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem. “Wie of wat bepaalt het succes van onze praktijk?”

Op deze vraag dient een duidelijk antwoord gegeven te worden. Wanneer deze succesbepalende factoren bekend zijn, kan de betreffende norm of standaard als gereedschap gebruikt worden om de organisatie efficiënt en effectief in te richten. Het resultaat is een kwaliteitsmanagementsysteem waarvan alle medewerkers weten hoe en waarom het geïmplementeerd is en wat hun bijdrage moet zijn om het succesvol te laten functioneren. U beschikt over een breed gedragen en bestendig kwaliteitsmanagementsysteem. U bent in staat om uw praktijk efficiënt en effectief te managen.

Aan de hand van de eisen en wensen van de belanghebbenden (stakeholders) van uw bedrijf of instelling en de eisen die in de van toepassing zijnde norm zijn vastgelegd, worden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per functie vastgesteld en vastgelegd. Van de kritische processen binnen uw organisatie worden procedures en instructies opgesteld.

De huidige situatie binnen uw bedrijf of instelling wordt als uitgangspunt voor het managementsysteem genomen. Alleen daar waar het ontbreken van een procedure of instructie de kwaliteit van uw eindproduct of de klanttevredenheid negatief zou kunnen beïnvloeden, zullen deze schriftelijk worden vastgelegd. Wat niet perse schriftelijk vastgelegd hoeft te worden zal ook zeker niet worden vastgelegd.

Hierdoor wordt voorkomen dat er een bureaucratische papierwinkel ontstaat. Voor de kritische en klantgerichte processen binnen uw organisatie zullen procesindicatoren worden vastgesteld . Deze indicatoren geven u als manager de informatie met betrekking tot de resultaten van de processen die uw bedrijfsresultaat direct kunnen beïnvloeden. U bent hierdoor in staat om snel en adequaat te anticiperen op wijzigende situaties. Boekhoudkundige cijfers geven pas achteraf aan wat de resultaten zijn. Door middel van procesindicatoren bent u in staat “online” uw organisatie te besturen.

Kwaliteit in Praktijk betrekt uw medewerkers zoveel mogelijk bij het opzetten van uw managementsysteem. Zij beschikken tenslotte over de meeste informatie betreffende de uit te voeren werkzaamheden.

Door deze werkmethode raken zij tegelijkertijd gewend aan de ISO-materie. Het management hoeft hierdoor minder tijd te besteden aan het uitleggen wat het werken met een managementsysteem voor de medewerkers inhoudt. Zo ontstaat al na korte tijd een begin van een managementsysteem waar bijna alle medewerkers hun steentje aan hebben bijgedragen. Uw medewerkers voelen zich hierdoor erkend bij het verbeteren van de kwaliteit van uw (en hun) organisatie en zullen derhalve ook blijven meedenken om het proces van constant verbeteren op gang te houden.

Tot slot

U zult merken dat door het opzetten van een managementsysteem de kwaliteit van uw organisatie naar een hoger niveau gebracht wordt. Faalkosten worden teruggedrongen en de financiële prestaties verbeteren. Met de hulp van Kwaliteit in Praktijk zal het rendement van de inspanning die u en uw medewerkers hiervoor leveren optimaal zijn.

Geïnteresseerd of gewoon nieuwsgierig? Neemt u gerust eens, geheel vrijblijvend, contact met ons op. Het komt de kwaliteit van uw organisatie ten goede.