Meer informatie?

Neem contact op met Kwaliteit in Praktijk en vraag naar Menno Bouman. Hij beantwoordt graag al uw vragen.
Kwaliteit in Praktijk

Kwaliteit in praktijk


Kwaliteit in Praktijk is een adviesbureau dat in juli 1997 is opgericht door een voormalig hoofd kwaliteitszorg van een groot kunststofverwerkend bedrijf.

Kwaliteit in Praktijk heeft als visie dat (het opzetten van) een kwaliteitszorgsysteem de cultuur en de dagelijkse werkzaamheden binnen uw organisatie niet mag verstoren. Uw managementsysteem wordt hierdoor even flexibel als uw organisatie.

Deze visie heeft ertoe geleid dat Kwaliteit in Praktijk zich onderscheidt van vele consultantsbureaus die volgens eigen, vaste, concepten werken. Mede hierdoor heeft Kwaliteit in Praktijk zich ontwikkeld tot een succesvolle onderneming.

Kwaliteit in Praktijk is er voor u

  • Wij adviseren en begeleiden zorginstellingen bij de opzet en implementatie van het HKZ-certificatieschema.
  • Wij werken met een concept dat even eenvoudig als doeltreffend is.
  • Wij leveren samen met u een managementsysteem af dat draagvlak heeft binnen alle geledingen van uw organisatie.
  • Wij doen dit alles voor een aantrekkelijke prijs.

Werkwijze

Kwaliteit in Praktijk heeft een uitgesproken visie wat betreft het opzetten van een goed werkend managementsysteem, te weten:

  • Er moet binnen uw organisatie draagvlak voor het managementsysteem gecreëerd worden;
  • Het opzetten van het managementsysteem mag het dagelijks werk binnen uw organisatie niet verstoren;
  • De cultuur binnen uw organisatie mag door het managementsysteem niet negatief beïnvloed worden;
  • Het managementsysteem dient gegevens voor het management te genereren waardoor op basis van feiten bestuurd en verbeterd kan worden.

Wanneer aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, ontstaat er een managementsysteem dat op maat gesneden is voor UW organisatie. U en uw medewerkers moeten er tenslotte mee werken.

Kwaliteit in Praktijk betrekt uw medewerkers zoveel mogelijk bij het opzetten van uw managementsysteem. Zij beschikken tenslotte over de meeste informatie betreffende de uit te voeren werkzaamheden. Door deze werkmethode raken zij tegelijkertijd gewend aan de ISO-materie. Het management hoeft hierdoor minder tijd te besteden aan het uitleggen wat het werken met een managementsysteem voor de medewerkers inhoudt.

Zo ontstaat al na korte tijd een begin van een managementsysteem waar bijna alle medewerkers hun steentje aan hebben bijgedragen. Uw medewerkers voelen zich hierdoor erkend bij het verbeteren van de kwaliteit van uw (en hun) organisatie en zullen derhalve ook blijven meedenken om het proces van constant verbeteren op gang te houden.