Meer informatie?

Neem contact op met Kwaliteit in Praktijk en vraag naar Menno Bouman. Hij beantwoordt graag al uw vragen.
Orthodontie praktijken

Blootstellingsanalyses gevaarlijke stoffen in de mondzorg


8 februari 2023

Afgelopen jaar heeft de arbeidsinspectie bezoeken gebracht aan mondzorgpraktijken om te handhaven op het gebruik van gevaarlijke stoffen en de blootstelling ervan aan medewerkers. In dit kader is onder andere een orthodontiepraktijk bezocht hetgeen geresulteerd heeft in een aanwijzing.
Kwaliteit in Praktijk heeft de praktijkhouder geholpen met de blootstellingsanalyses na de aanwijzing door de arbeidsinspectie.
Op basis van het door ons opgestelde register gevaarlijke stoffen en de blootstellingsanalyses (volgens Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 4) die door ons zijn uitgevoerd is de overtreding door de arbeidsinspectie opgeheven en de aanwijzing ingetrokken. Het voorkwam de praktijkhouder een bestuurlijke boete van € 1.500,—.
Klik hier om de afsluitende brief van de arbeidsinspectie te lezen.
Sinds 1 januari 2023 geldt het niet kunnen tonen van een erkende blootstellingsanalyse voor de arbeidsinspectie als een “overtreding met directe boete”. Voor een gemiddelde orthodontie- of tandartspraktijk betekent dit direct een boete van € 1.500,—. (Bron: Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving.)

De werkwijze m.b.t. de blootstellingsanalyses die Kwaliteit in Praktijk aanhoudt is ook voor uw praktijk toepasbaar.
Voor slechts € 450,— excl. btw stelt Kwaliteit in Praktijk voor u uw register gevaarlijke stoffen op en voeren wij de blootstellingsanalyse gevaarlijke stoffen uit voor uw praktijk. Tevens ontvangt u van ons het protocol “Veilig werken met gevaarlijke stoffen in de orthodontiepraktijk”.
Klik hier om de verklaring te lezen dat de blootstellingsanalyses door Kwaliteit in Praktijk volgens de Arbowet zijn uitgevoerd.
Het enige wat u hoeft te doen is het aanleveren van actuele veiligheidsinformatiebladen (VIB) van de stoffen die u in uw praktijk gebruikt. Wij verzorgen de rest.

Wanneer u later een nieuwe stof aanschaft voeren wij ook daarvoor een analyse uit. Kosten hiervoor bedragen slechts € 15,— excl. btw per analyse. Dit is op basis van een strippenkaart voor 10 analyses.

Neemt u even contact met ons op voor meer informatie en aanmelding.