Meer informatie?

Neem contact op met Kwaliteit in Praktijk en vraag naar Menno Bouman. Hij beantwoordt graag al uw vragen.

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie


Kwaliteit in Praktijk heeft het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) geadviseerd en begeleid bij de ontwikkeling en implementatie van hun intervisie- en visitatieprogramma.
Dit project hebben we in samenwerking met IQ-Healtcare (Radboud universiteit Nijmegen) gerealiseerd. Deze samenwerking is prettig en professioneel verlopen. Kwaliteit in Praktijk heeft onder andere bijgedragen aan het ontwerp van de beoordelingscriteria die tijdens de praktijkvisitaties worden gehanteerd. Ook heeft Kwaliteit in Praktijk bijgedragen aan de ontwikkeling van het opleidingsprogramma voor de visiteurs en de daadwerkelijke opleiding van de visiteurs.