Meer informatie?

Neem contact op met Kwaliteit in Praktijk en vraag naar Menno Bouman. Hij beantwoordt graag al uw vragen.

Kwaliteitsregister Tandartsen


Onze patiëntenenquête Happy Survey is erkend door het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT). Dit betekent dat tandartsen die zijn ingeschreven bij het KRT 8 accreditatiepunten ontvangen voor hun uitgevoerde patiëntenenquête.