Tandarts en mondzorg praktijken

Nieuws


Kwaliteit in Praktijk werkt samen met www.tandarts.nl

23 februari 2021

Kwaliteit in Praktijk werkt samen met de website www.tandarts. Lees verder...

Stichting JeugdTandverzorging Amsterdam ISO 9001 gecertificeerd

7 december 2020

Aan het eind van de eerste driejarige cyclus van ISO 9001 certificering is de stichting JTVA afgelopen week door de onafhankelijk certificeerder Tüv geaudit voor een herbeoordeling van hun kwaliteitssysteem. Met succes, waardoor de stichting weer is voorgedragen voor hercertificering. Lees verder...

Rechter stelt tandarts in gelijk

24 augustus 2020

Door de voorlopige voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel is op 20 augustus jl. een belangrijke uitspraak gedaan. Lees verder...

Producten en diensten


Uw praktijk AVG-Proof

10 mei 2018

Kwaliteit in Praktijk helpt uw praktijk in één dag AVG-proof te zijn wat betreft:
- software / hardware / communicatie
- toestemming / instemming verwerking persoonsgegevens
- verwerkingsovereenkomsten
- privacyprotocollen voor uw eigen praktijkorganisatie
- privacystatement voor uw patiënten
- functionaris voor de gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 dienen alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, dus ook uw praktijk, te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Voor eerstelijns zorgpraktijken betreft het hier een aantal specifieke aspecten die geregeld dienen te zijn en die naar uw patiënten en ketenpartners gecommuniceerd dienen te worden. Lees verder...