Tandarts en mondzorg praktijken

Nieuws


Kwaliteit in Praktijk werkt samen met www.tandarts.nl

Kwaliteit in Praktijk werkt samen met de website www.tandarts. Lees verder...

Producten en diensten


Uw praktijk AVG-Proof

Kwaliteit in Praktijk helpt uw praktijk in één dag AVG-proof te zijn wat betreft:
- software / hardware / communicatie
- toestemming / instemming verwerking persoonsgegevens
- verwerkingsovereenkomsten
- privacyprotocollen voor uw eigen praktijkorganisatie
- privacystatement voor uw patiënten
- functionaris voor de gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 dienen alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, dus ook uw praktijk, te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Voor eerstelijns zorgpraktijken betreft het hier een aantal specifieke aspecten die geregeld dienen te zijn en die naar uw patiënten en ketenpartners gecommuniceerd dienen te worden. Lees verder...

Patiëntenenquête

Kwaliteit in Praktijk heeft in samenwerking met Lens Business Software een nieuwe patiëntenenquête Happy Survey ontwikkeld voor tandarts- en orthodontiepraktijken.

Lees verder...