Tandarts en mondzorg praktijken

ISO 9001/HKZ-implementatiepakket tandarts en mondzorg


Het ISO 9001/HKZ-implementatiepakket is hét instrument voor een goede en betaalbare wijze van implementatie van een kwaliteitssysteem binnen binnen uw praktijk. Meer dan 500 tandarts-, orthodontie- en mondhygiënepraktijken werken al met dit product.

Het ISO 9001/HKZ-implementatiepakket bestaat uit een werkboek en cd-rom. In het werkboek staat beschreven waar uw praktijkorganisatie aan dient te voldoen én op welke wijze u het best en efficiënt de ISO 9001-eisen kunt implementeren. Het boek staat vol met tips waarmee u veel tijd en energie bespaart. Het boek is geschreven op basis van onze ervaringen tijdens de implementatie van de ISO 9001-norm in mondzorgpraktijken.

De cd-rom bevat een voorbeeld kwaliteitshandboek van een tandartspraktijk met alle relevante documenten, richtlijnen en wetgeving waar een tandartspraktijk mee te maken kan krijgen. Alle procedures en formulieren die u binnen uw praktijk moet gebruiken staan als voorbeeld op de cd-rom. U hoeft zelf geen kwaliteitshandboek te schrijven, dat hebben wij al voor u gedaan. U hoeft het alleen maar aan te passen op de specifieke aspecten van uw praktijk. Zo bespaart u tijd zonder dat u een standaard kwaliteitshandboek heeft.

Dat de kwaliteit van ons voorbeeldkwaliteitshandboek aantoonbaar is blijkt uit de Verklaring handboekbeoordeling Tandartspraktijken.pdf die door certificeerder TÜV is afgegeven.

De inhoudsopgave van het voorbeeldkwaliteitshandboek: Alg 02 Inhoudsopgave 2016.pdf

Een voorbeeld uit het werkboek HKZ-implementatie: Voorbeeld werkboek tandarts en mondzorg.pdf

Een procedure uit het voorbeeldkwaliteitshandboek: Pro 0502 Beheersing ioniserende straling.pdf

Klik hier om het implementatiepakket te bestellen

Wilt u persoonlijke ondersteuning van een adviseur?

Natuurlijk kan dat ook bij Kwaliteit in Praktijk. Op basis van het ISO 9001/HKZ-implementatiepakket en uw wensen wordt een adviestraject gepland. In goed overleg worden werkzaamheden uitgevoerd, zodat de implementatie van uw ISO 9001/HKZ-kwaliteitssysteem wordt afgerond binnen een tijdsbestek dat u voorstaat. De adviseur vervult hier naast een adviserende en coachende rol ook een uitvoerende rol. U weet vooraf waar u aan toe bent en betaalt nooit teveel!

ISO 9001/HKZ-audits KRT-geaccrediteerd met 10 punten

Het KwaliteitsRegister Tandartsen (KRT) heeft de uitvoering van audits door o.a. Kwaliteit in Praktijk in het kader van ISO9001/HKZ-certificering erkend met 10 accreditatiepunten. Deze vallen onder “individuele activiteiten”. De audits kunnen betrekking hebben op certificering, maar mogen ook de functie hebben als tussenmeting in hoeverre uw systeem correct is geïmplementeerd. Toekenning van de accreditatiepunten vindt plaats op praktijkniveau en is eenmalig.
Klik hier voor de KRT criteria individuele activiteiten

Klik hier om onze AVG-privacyverklaring te lezen