Meer informatie?

Neem contact op met Kwaliteit in Praktijk en vraag naar Menno Bouman. Hij beantwoordt graag al uw vragen.
Orthodontie praktijken

Het ISO 9001/HKZ-implementatiepakket / NVvO branchekeurmerk implementatiepakket


Het ISO9001-implementatiepakket
Het ISO 9001/HKZ-implementatiepakket is hét instrument voor een goede en betaalbare wijze van implementatie van een kwaliteitssysteem binnen binnen uw praktijk en voor het behalen van het NVvO-Branchecertificaat. Meer dan 500 tandarts-, orthodontie- en mondhygiënepraktijken werken al succesvol met dit product. Ook voor uw tandartspraktijk is certificering betaalbaar.

Het ISO 9001/HKZ-implementatiepakket bestaat uit een werkboek en cd-rom. In het werkboek staat beschreven waar u aan dient te voldoen én op welke wijze u het best en efficiënt de HKZ-eisen kunt implementeren. Het boek staat vol met tips, aanwijzingen, “do´s en don’ts” waarmee u veel tijd en energie kunt besparen. Het boek is geschreven op basis van onze ervaringen tijdens de implementatie van het HKZ-schema in de praktijk.

De cd-rom bevat een voorbeeld ISO 9001-kwaliteitshandboek van een ortodontiepraktijk met alle relevante documenten, richtlijnen en wetgeving waar een orthodontiepraktijk mee te maken kan krijgen. Alle procedures en formulieren die u binnen het ISO 9001/HKZ-kwalliteitsstysteem moet gebruiken staan als voorbeeld op de cd-rom. U hoeft zelf geen nieuw kwaliteitshandboek te schrijven, dat hebben wij al voor u gedaan. U hoeft het alleen maar aan te passen op de specifieke aspecten van uw praktijk. Zo bespaart u tijd zonder dat u een standaard kwaliteitshandboek heeft. Voor slechts € 495,— (excl 21% btw en € 10,— administratie- en verzendkosten) komt u in bezit van het HKZ-implementatiepakket.

Dat de kwaliteit van ons voorbeeldkwaliteitshandboek aantoonbaar is blijkt uit de Verklaring handboekbeoordeling Orthodontiepraktijken.pdf die door certificeerder TÜV is afgegeven.

De inhoudsopgave van het voorbeeldkwaliteitshandboek: Alg 02 Inhoudsopgave 9-2015.pdf

Een voorbeeld hygiëneprotocol: Wi 0501 Hygieneprotocol werkoppervlaktes en instrumenten.pdf

De consument wordt steeds kritischer. Dit geldt ook voor de zorgconsument. Kwaliteit in Praktijk heeft voor u de oplossing om uw praktijk in kwaliteit te laten onderscheiden.

Klik hier om het implementatiepakket te bestellen

Klik hier om onze AVG-privacyverklaring te lezen