Tandarts en mondzorg praktijken

Uw praktijk AVG-Proof


Kwaliteit in Praktijk helpt uw praktijk in één dag AVG-proof te zijn wat betreft:
- software / hardware / communicatie
- toestemming / instemming verwerking persoonsgegevens
- verwerkingsovereenkomsten
- privacyprotocollen voor uw eigen praktijkorganisatie
- privacystatement voor uw patiënten
- functionaris voor de gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 dienen alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, dus ook uw praktijk, te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Voor eerstelijns zorgpraktijken betreft het hier een aantal specifieke aspecten die geregeld dienen te zijn en die naar uw patiënten en ketenpartners gecommuniceerd dienen te worden.

We begeleiden u op een praktische en doelmatige werkwijze voor slechts € 400,— excl. btw. naar een verantwoord AVG-beleid, gericht op de risico’s die bij u in de praktijk spelen. Zonder overbodige bureaucratische ballast.
Bij u in de praktijk voeren we een AVG-quickscan uit en leveren u de nodige documenten aan zoals protocollen, privacyverklaring, verwerkersovereenkomst, etc. waarmee uw praktijk de voldoet aan de AVG-wetgeving.
Geen abonnement of plotselinge kosten, maar heldere afspraken waar u wat aan heeft!

Neem contact met ons op voor meer informatie en het maken van een afspraak.

Via deze link krijgt u nog meer informatie.